• Fri fragt over 499 kr.
  • 14 dages returret
  • Stort udvalg
  • Ingen gebyrer

Product was successfully added to your shopping cart.

Handelsbetingelser

Omfang

Handelsbetingelser er gældende for køb af varer og tjenesteydelser på www.soundbutikken.dk.

Hjemmesiden www.Soundbutikken.dk er en e-handelsplatform (herefter Soundbutikken), der ejes og drives af Soundbutikken IVS, Sluseholmen 24 1tv, 2450 København SV.
Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Soundbutikken.

Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver.

Priser & Betalingsbetingelser
Soundbutikken tager forbehold for testefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgået varer og leveringssvigt fra vores leverandører.
Alle priser på Soundbutikken er inklusiv moms og afgifter.

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, MobilePay eller ViaBill. Ved købt på Soundbutikken tillægges der ikke et betalingskortgebyr.
Ved mistanke om kortsvindel kan Soundbutikken kræve betaling via bankoverførsel.
Betalingen for varerne sker i forbindelse med afsendelse fra Soundbutikken. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra sælgeren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

Levering og risiko
Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark med de undtagelser, der følger nedenfor.

Som udgangspunkt sendes varerne samme dag, som ordren er accepteret inden for normal arbejdstid. Dog har nogle varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet.

Leveringstiden vil typisk udgøre 1-3 arbejdsdage. Afvigelser herfra vil fremgå, på varer eller når køber bestiller varer på Soundbutikken.

Ved modtagelse af varer opfordres køber til at undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere hurtigst muligt til Soundbutikken, jf. afsnittet om købers ansvar nedenfor.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for varer alene køber.

Købers ansvar 
Ud over købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

1. Underretning ved reklamation
Køber skal meddele Soundbutikken om eventuelle mangler ved varer indenfor rimelig tid fra, at køber har opdaget fejlen. Meddelelse givet inden for 2 måneder efter, at køberen opdagede manglen, er altid rettidig.

2. Betaling af fragtomkostninger ved anvendelses af fortrydelsesret, ombytning og reklamation
Køber skal afholde de direkte fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage.

Varen sendes til:
Soundbutikken 
Sluseholmen 24 1tv
2450 København SV.

Ved returnering af varen, bedes problemet beskrevet så detaljeret som muligt.
Sælger modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Sælgers ansvar

1. Ved reklamation:
I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens regler om mangler anvendelse, og køber har 24 måneders reklamationsret på køb af varer. Sælger forpligter sig derfor til afhjælpe køber, hvis der er en mangel ved varen. Dette kan ske enten ved afhjælpning af manglen (reparation), om-levering af en anden genstand der stemmer overens med aftalen, et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet (pengene tilbage), hvis manglen ikke er uvæsentlig. Afhængig af den konkrete situation. Tilbyder sælgeren afhjælpning eller om-levering, kan køberen ikke kræve et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet jf. Kbl § 78. Stk. 3
Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af varen eller anden skadeforvoldende adfærd.

2. Følgeskader
Sælger kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.

Fortrydelsesret
1. Fortrydelsesret
Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage fra den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesretten 14 dage fra den dag, køber får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.
For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele sælger sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring eksempelvis via e-mail, samt udfylde den medsendte returseddel.
Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give sælger tydelig meddelelse om dette.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post.
Køber skal afholde de direkte fragtomkostninger. Varen skal altid sendes retur i varens originale emballage og forsvarlig indpakket emballage.

Varen sendes til:
Soundbutikken
Sluseholmen 24 1tv 
2450 København SV.

Sælger modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

2. Delvis fortrydelse
Sælger giver køber adgang til delvist at fortryde sit køb. Køber skal hertil være opmærksom på, at hvis køber har købt flere varer i én ordre og ønsker at fortryde dele af ordren, refunderes leveringsomkostningerne ikke.

3. Følge af fortrydelse
Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer sælger 100 % af varens pris uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor sælger har modtaget varerne køber ønsker, at returnere. Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelser og seneste 14 dage fra den dato, hvor køber har meddelt Soundbutikken om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløber af de 14 dage.
Sælger gennemfører en sådan tilbagebetaling til samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion.
Sælger kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil sælger har modtaget varerne retur.
Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.
Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.
Hvis varen er prøvet, udover hvad der er nødvendig for at prøve varen, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.


Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger
Ifølge reglerne om behandling af personoplysninger har dataansvarlige pligt til at informere køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Når du køber en vare på Soundbutikken.dk, registrerer vi de oplysninger, som du afgiver om dig er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysninger, du afgiver derudover ved dit køb, er frivillige. Soundbutikken.dk er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun enkelte medarbejdere, som har adgang til dine data. Ved angivelse af din e-mail adresse og dit telefonnummer i forbindelse med dit køb på Soundbutikken.dk, accepterer du, at Soundbutikken må videregive disse oplysninger til transportøren, som denne bruger ved leveringen af dit køb. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Soundbutikken, skal du rette henvendelse til Soundbutikken på info@soundbutikken.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Det er Soundbutikken IVS der er dataansvarlige på www.soundbutikken.dk
Kopiering af eller manipulation med ordrebekræftelser, gavekort eller fakturaer o. lign. er ikke tilladt. Ved mistanke om overtrædelse af denne bestemmelse forbeholder Soundbutikken sig ret til at videregive relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller andre involverede.

1 Oprettelse af profil på www.soundbutikken.dk – ”min konto”
Første gang der købes en vare/tjenesteydelse på soundbutikken.dk, bliver køber registreret som kunde med en ”min konto”-profil. De personlige oplysninger, der i den forbindelse registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt adgangskode. Desuden registreres alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet. Under ”mine ordrer” vil oplysninger om købers købshistorik på soundbutikken blive registreret på købers ”min-konto”-profil.

Soundbutikken er dataansvarlig for de personoplysninger, som køber afgiver i forbindelse med oprettelse af ”min konto”.

Soundbutikken behandler oplysninger om køber med det formål, at tilbyde varer og tjenesteydelser indenfor elektronik. Formålene med behandlingen er endvidere kundeadministration og markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring, jf. afsnittet om markedsføring nedenfor, samt statistik.
Behandling kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovkrav, som Soundbutikken er underlagt.  

Markedsføring
E-mail-adressen, som sælger har modtaget i forbindelse med købers bestilling på soundbutikken.dk, kan benyttes af sælger til at markedsføre egne tilsvarende varer eller tjenesteydelser til køber via E-mail.

Køber modtager nyhedsbreve fra Soundbutikken, når køber har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet kan indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via e-mail. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.
Køber kan tilbagekalde sit samtykke og frabede sig at modtage flere henvendelser via linket i e-mailen eller ved at kontakte Soundbutikken direkte via e-mail.

Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: info@soundbutikken.dk.
Køber har også mulighed for at indbringe klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Læs mere på www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal køber angive e-mail adressen info@soundbutikken.dk.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.
Handelsbetingelserne er senest opdateret den 1. November 2018